Knott група в цифри

2016      
Обща консолидирана сума от сделки     216 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.700
       
2015      
Обща консолидирана сума от сделки     202 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.700
       
2014      
Обща консолидирана сума от сделки     184 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.600
       
2013      
Обща консолидирана сума от сделки     172 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.500
       
2012      
Обща консолидирана сума от сделки     170 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.400
       
2011      
Обща консолидирана сума от сделки     170 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.400
       
2010      
Обща консолидирана сума от сделки     151 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.286
       
2009      
Обща консолидирана сума от сделки     127,5 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.300
       
2008      
Обща консолидирана сума от сделки     171 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.430
       
2007      
Обща консолидирана сума от сделки     181 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.400
       
2006      
Обща консолидирана сума от сделки     156 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.400
       
2005      
Обща консолидирана сума от сделки     136 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.400
       
2004      
Обща консолидирана сума от сделки     128 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.400
       
2003      
Обща консолидирана сума от сделки     113 мил. €
Среден брой на заетитеv     около 1.230
       
2002      
Обща консолидирана сума от сделки     112 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.250
       
2001      
Обща консолидирана сума от сделки     105 мил. €
Среден брой на заетите     около 1.200