Технология на спирачките на KNOTT

Ние правим спирачки,предлагайки решения адаптирани към нуждите на клиентите

Широката област от продукти,които предлага групата KNOTT е без прецедент,което ни прави номер едно в сектора на нашата дейност.Клиентите могат да избират от една гама от 14 типа спирачки,проектирани в 2000 модела.

Известните фирми с голям успех ползват от много години спирачните системи KNOTT,убедени в сигурноста и качеството

Непрекъснатото обновяване на продукцията ни и постоянното развитие на същес- твуващата  ни осигурява позицията на лидер на пазара.

Website Brake technology

Exhibition of KNOTT-products