Hengerteknikk fra KNOTT

Komplette systemer – for en verdensomspennende veks

Aksler, drag og bremsesystemer fra KNOTT brukes til transporthengere for biler, til campingvogner, båthengere, kassehengere, flathengere og til krøtter- og hestetransportere.


Som dagens nest største tilbyder i Europa har KNOTT en opparbeidet seg en fremragende markedsposisjon innen tilhengerteknikken. Med topp moderne produksjonsinnretninger skaper vi de nødvendige forutsetninger for å forbedre denne ledende stillingen på det voksende verdensmarkedet.