Knott-gruppe i tall

2016      
Konsolidert totalomsetning     216 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.700
       
2015      
Konsolidert totalomsetning     202 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.700
       
2014      
Konsolidert totalomsetning     184 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.600
       
2013      
Konsolidert totalomsetning     172 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.500
       
2012      
Konsolidert totalomsetning     170 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.400
       
2011      
Konsolidert totalomsetning     170 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.400
       
2010      
Konsolidert totalomsetning     151 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.286
       
2009      
Konsolidert totalomsetning     127,5 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.300
       
2008      
Konsolidert totalomsetning     171 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.430
       
2007      
Konsolidert totalomsetning     181 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.400
       
2006      
Konsolidert totalomsetning     156 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.400
       
2005      
Konsolidert totalomsetning     136 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.400
       
2004      
Konsolidert totalomsetning     128 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.400
       
2003      
Konsolidert totalomsetning     113 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.230
       
2002      
Konsolidert totalomsetning     112 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.250
       
2001      
Konsolidert totalomsetning     105 Mill €
Gjennomsnittlig antall medarbeidere     ca. 1.200