Knott-gruppen i siffror

2016      
Konsoliderad totalomsättning     216 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.700
       
2015      
Konsoliderad totalomsättning     202 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.700
       
2014      
Konsoliderad totalomsättning     184 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.600
       
2013      
Konsoliderad totalomsättning     172 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.500
       
2012      
Konsoliderad totalomsättning     170 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.400
       
2011      
Konsoliderad totalomsättning     170 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.400
       
2010      
Konsoliderad totalomsättning     151 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.286
       
2009      
Konsoliderad totalomsättning     127,5 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.300
       
2008      
Konsoliderad totalomsättning     171 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.430
       
2007      
Konsoliderad totalomsättning     181 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.400
       
2006      
Konsoliderad totalomsättning     156 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.400
       
2005      
Konsoliderad totalomsättning     136 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.400
       
2004      
Konsoliderad totalomsättning     128 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.400
       
2003      
Konsoliderad totalomsättning     113 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.230
       
2002      
Konsoliderad totalomsättning     112 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.250
       
2001      
Konsoliderad totalomsättning     105 milj €
Genomsnittligt antal medarbetare     ca. 1.200